SỰ KIỆN - NẠP HOÀN TRẢ 150%

 

Đồng hành cùng Alphatest sẽ là chuỗi sự kiện đua TOP Tài Phú hấp dẫn và sự kiện Ưu Đãi Nạp Đặc Biệt - Nạp Hoàn Trả.

Trong giai đoạn Alpha Test bạn có tham gia nạp thẻ, khi Open Beta bạn sẽ nhận được hoàn trả số tiền đã nạp lên đến 150%.

Thời gian : 10h ngày 22/9 và kết thúc 23h59 ngày 28/9

Quy tắc Hoàn trả :

- Chỉ những tài khoản có nạp thẻ tại Alpha Test, chuyển vào Game và tiếp tục tham gia phiên bản chính thức (Open Beta) mới được nhận lại hoàn trả.

- Vật phẩm hoàn trả là ADNXu ( ADNXu là đơn vị tiền tệ của NPH ADNX )

- Dựa theo tổng lượng nạp chuyển tiền vào Game trong thời gian Alpha Test để tiến hành Hoàn trả

- Tổng số tiền chuyển vào Game đạt 2.000 ADNXu : hoàn trả lên đến 150% tổng nhận 2.000 ADNXu + 1.000 ADNXu = 3.000 ADNXu

- Tổng số tiền chuyển vào Game trên 2.000 ADNXu : sẽ nhận mức hoàn trả = 2000*150% + (số Xu đã nạp - 2000)*100%

 

Ví dụ :

Nạp 100 ADNXu sẽ được hoàn trả 150 ADNXu

Nạp 2.300 ADNXu sẽ được hoàn trả 3.300 ADNXu

Trân trọng !