THÔNG BÁO

Nội dung cập nhật sau bảo trì định kỳ ngày 24/5 như sau:

- Sửa lỗi "không nhận được Thư sau Tống Kim"

- Điều chỉnh kỹ năng : Ngũ Độc Chưởng, Nga My Chưởng, Thiếu Lâm Bổng.

Trân trọng !