Cùng với không khí đón Tết chào năm mới Kiếm Vương ADNX Mobile ra mắt gói ưu đãi nạp Tết.
Gói Ưu đãi Tết mốc nạp 1.000.000 KNB:
- 1 Đặc Thù Bảo Thạch 6
- 1 Phổ Thông Bảo Thạch 6
- 250 Thần Võ Hàn Quang Lệnh
- 100 Thần Võ Thánh Tôn Lệnh
- 5 Rương Uẩn Linh
Gói ưu đãi Tết mốc nạp 2.000.000 KNB:
- 2 Đặc Thù Bảo Thạch 6
- 1 Phổ Thông Bảo Thạch 7
- 250 Thần Võ Hàn Quang Lệnh
- 100 Thần Võ Thánh Tôn Lệnh
- 5 Rương Uẩn Linh
Lưu ý: khi nạp trên 2.000.000 KNB sẽ được cả 2 gói ưu đãi.
Sau khi nạp thành công người chơi sẽ nhận được giftcode trực tiếp vào nhân vật theo tài khoản nạp.