GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG CHUYỂN MÔN PHÁI

Điều kiện :

Cần sử dụng "Chuyển Chức Đan" để có thể tiến hành chuyển đổi môn phái.
Không giới hạn cấp độ và môn phái.


Cách thức : Gặp NPC Tử Thanh Thư tại Vân Trung Trấn tiêu hao vật phẩm "Chuyển Chức Đan" bạn sẽ có thể tự do chọn lựa môn phái mới để tung hoành thiên hạ.


Một số lưu ý khi chuyển phái:

-Sau khi chuyển phái nếu bạn không mặc phi phong mà tiếp tục chuyển phái sẽ không thể sử dụng được phi phong đó nữa, phải bán đi mua phi phong mới

-Sau khi chuyển phái điểm tiềm năng và kỹ năng sẽ reset về ban đầu

-Sau khi chuyển phái các bạn sẽ đến NPC Ông Chủ Tiền Trang ở Vân Trung Trấn để mua mật tịch mới và tu luyện lại từ đầu
-Sử dụng môn phái mới bạn sẽ cần 1 vũ khí phù hợp, nếu vũ khí cũ không phù hợp bạn cần phải mua 1 vũ khí mới. Sử dụng chức năng "Chuyển giao cường hóa" tại NPC Dã Luyện Đại Sư để có thể giữ được cấp độ cường hóa của vũ khí.
- Vũ khí tiếp nhận chuyển giao cường hóa phải là trang bị chưa cường hóa và cùng bậc hoặc bậc cao hơn trang bị gốc


- Chuyển chức đan có thể mua tại cửa hàng, sự kiện hoặc Giftcode.

Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ !