Điều kiện tham gia: đẳng cấp đạt đến 25.

Hoàn thành Nhiệm Vụ Nghĩa Quân có cơ hội nhận được Tàng Bảo Đồ Phổ Thông, tầm bảo có thể nhận được đạo cụ hiếm có.

Thưởng: bạc khóa, KNB khóa, Toái Ngọc Lăng Tiêu Bảo Hạp, Ly Văn Kỳ Thạch, Quy Bối, Trúc Giản, Thi Thảo, Bát Quái, Đan Sa, Huyền tinh.