Mỗi ngày tối đa 3 lần sử dụng Tàng Bảo Đồ có xác suất mở ra Tàng Bảo Động.

Tàng Bảo Động có thể tiến hành thăm dò cá nhân hoặc tổ đội.

Nuôi dưỡng Thượng cổ Linh Thụ có cơ hội đạt được đạo cụ hiếm có.

Điều kiện tham gia: đẳng cấp đạt 25.