Xem thêm> [email protected] 1900 888 688

ALL SERVER

STT Tên Nhân Vật Tài Phú Server
1 Kiếm$Đế 871605 S22-Tung Sơn
2 Anhtukr 831692 S23-Hằng Sơn
3 Kiếm$Đế 767092 S22-Tung Sơn
4 ↣Trúc↣ 719981 S23-Hằng Sơn
5 Kiếm$Đế 691343 S22-Tung Sơn
6 CáMập89 677162 S20-Thiên Sơn
7 CáMập89 677162 S20-Thiên Sơn
8 CáMập89 677162 S20-Thiên Sơn
9 CáMập89 677162 S20-Thiên Sơn
10 HoàngTH 672508 S20-Thiên Sơn